Kontakti

IESTĀDES DARBA LAIKS NO 7.00 LĪDZ 19.00

Adrese: Māras iela 2, Jelgava, LV-3001

Tālrunis: 63028767, 63021113

E-pasts: lacitis@izglitiba.jelgava.lv

Vadītāja: Sandra Nāckalne

Tālrunis: 63028767

Vadītājas vietniece izglītības jomā: Santa Zgrunda

Tālrunis: 63021113